{{ message.header}}
{{ message.content }}

Trở thành một host trên Vibeji là một cách tuyệt vời để chia sẻ đam mê của bạn

🙌 Bắt đầu host ngay 👀 See our guideline

Turn your passion into an experience

Creative ideas warm our hearts

Enjoy effortless and efficient hosting

The platform is designed for you, hosting online or offline

Be a part of our creator's community

Networking becomes natural and productive

Bắt đầu thôi

Bạn sẽ dùng ngôn ngữ nào khi làm hoạt động này?

Hoạt động này sẽ diễn ra online (trên mạng) hay offline (bên ngoài)?

1/6 - Chi Tiết Hoạt Động

2/6 - Nội dung hoạt động

Hãy làm mọi người trầm trồ với tiêu đề của bạn.

Diễn tả hoạt động của bạn trong 1-2 câu tóm tắt súc tích nhất.

Mô tả cụ thể những gì mà hoạt động trải nghiệm này sẽ diễn ra, chú ý đến những giá trị mà người đặt sẽ nhận được. Xin hãy cho nhiều thông tin hữu ích nhất mà bạn có thể nghĩ ra.

Ghi ra những gì mà bạn sẽ cung cấp cho khách trong trải nghiệm này.

3/6 - Địa điểm

Vì đây là một trải nghiệm online, sẽ rất hữu ích cho khách biết bạn đến từ thành phố nào.


4/6 - Giá

Bạn sẽ nhận được {{ actuallyAmount | formatNumber }} {{gigCurrencyCode}} vì chúng tôi nhận 20% tiền hoa hồng để giúp duy trì và phát triển Vibeji để phục vụ những người tuyệt vời như bạn!

5/6 - Lịch

Bạn có thể đặt lịch trống cho hoạt động bằng cách chọn lịch trống hàng tuần, hoặc một thời gian cụ thể sắp tới. Khách sẽ xem được lịch hoạt động của bạn. Chọn một trong hai cách đặt lịch.

Lịch trống mỗi tuần

  • ngày làm việc, thời gian biểu trong tuần

Thời điểm ngẫu hứng

  • một vài thời điểm sắp tới

6/6 - Media

Bạn phải tải tối thiểu 3 hình ảnh hoặc videos (định dạng MP4, không quá 50MB) để đại diện cho trải nghiệm này.

Hooray, bạn đã tạo thành công một trải nghiệm.

Trải nghiệm của bạn đang được team Vibeji duyệt – chúng tôi làm vậy để đảm bảo chất lượng vibe chung xuyên suốt hệ sinh thái. Chúng tôi sẽ xác nhận tới bạn sớm nhất có thể, thông thường là trong 1 đến 2 ngày làm việc :)

Bạn có thể làm gì tiếp?

Nếu bạn có câu hỏi hay cần hỗ trợ, hãy email chúng tôi tại: hello@vibeji.com