{{ message.header}}
{{ message.content }}

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Sửa đổi lần cuối vào tháng 11 năm 2019

Quyền truy cập vào Website do CÔNG TY CỔ PHẦN VIBEJI SILENTFROST (“Công Ty”, "Vibeji", “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” hoặc “chúng ta”) cấp phụ thuộc vào Các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi (“Website”). Vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng cách truy cập Website này (bao gồm cả nền tảng của chúng tôi), quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bạn phải đủ mười sáu (16) tuổi trở lên để được phép sử dụng Website này. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc Chính Sách Bảo Mật, vui lòng ngừng truy cập vào Website này ngay lập tức.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi Các Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc Chính Sách Bảo Mật và đăng tải phiên bản sửa đổi trên Website này, các phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo riêng cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào như vậy. Việc quý vị tiếp tục truy cập Website này sau khi Các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi đã có hiệu lực sẽ cấu thành sự chấp nhận vô điều kiện của quý vị đối với Các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi đó.

Vui lòng lưu ý rằng trong thời gian Website được mở để cho phép truy cập công khai, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ thông qua nền tảng có thể truy cập trên Website này và sẽ chỉ được cung cấp cho các người dùng đã đăng ký trên Website này (“Người Dùng”).

A. PHẠM VI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông qua Website, LandedVive cung cấp một nền tảng và công cụ trức tuyến nơi bạn có thể tìm kiếm và đăng ký những hoạt động trải nghiệm, giải trí và học hỏi (“Dịch Vụ”) khác nhau, được tổ chức và dẫn dắt bởi các (“Các Nhà Cung Cấp”) dịch vụ. Bằng cách đưa ra một lệnh đăng ký/đặt chỗ thông qua Website, bạn có thể đăng ký/đặt chỗ tham gia vào các sự kiện, hoạt động hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Các Nhà Cung Cấp. Chúng tôi sẽ gửi một xác nhận lệnh đăng ký/đặt chỗ/đăng ký qua email xác nhận. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối lệnh đăng ký/đặt chỗ/đăng ký dựa trên các quy định về phạm vi dịch vụ của Công Ty như nêu tại các mục dưới đây:

 1. Tất cả quyền truy cập và sử dụng Website này (bao gồm bất kỳ nội dung được gửi, bài đăng hoặc bất kỳ hình thức nào khác của hoạt động truyền tải) sẽ được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản Sử Dụng này. Việc truy cập Website này từ các lãnh thổ mà tại đó nội dung của Website bị xem là bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu quý vị chọn truy cập Website này từ nơi khác ngoài lãnh thổ Việt Nam, việc đó hoàn toàn thuộc toàn quyền quyết định của quý vị và quý vị sẽ chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ pháp luật tại lãnh thổ mà quý vị lựa chọn truy cập.
 2. WEBSITE và nội dung của Website này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dịch vụ, sản phẩm, thông tin, dữ liệu, văn bản, đồ họa, âm thanh, video, liên kết (của bên thứ ba hoặc các bên khác), quảng cáo hoặc các nội dung khác (“Nội Dung”) được cung cấp “như nó vốn có” và trên cơ sở “như có sẵn”. Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết nào (tùy từng trường hợp), dù rõ ràng hoặc ngụ ý, cho bất kỳ cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm:

  1. tính khả dụng của Website này và nền tảng đối với bất kỳ mục đích xem, giao dịch hoặc quản lý tài khoản nào và sẽ không có sự gián đoạn hoặc lỗi đối với bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của Website này;
  2. liên quan đến bất kỳ tiêu đề nào liên quan đến Website này và Nội Dung của Website, hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với các quyền của bên thứ ba;
  3. về việc Website này hoặc các máy chủ hỗ trợ Website vận hành sẽ không có vi-rút, phần mềm độc hại hoặc các thành phần gây hại hoặc mã độc khác, mã phá hoại hoặc làm hư hỏng, chương trình gián điệp hoặc macro;
  4. về việc Website này sẽ tương thích với tất cả phần mềm và phần cứng hoặc Website sẽ được bảo mật;
  5. về việc Website này có khả năng hoặc chất lượng đáp ứng bất kỳ mục đích chung hoặc cụ thể nào;
  6. về việc thông tin trên Website này là đầy đủ, đúng, chính xác, không gây nhầm lẫn, đáng tin cậy hoặc hợp lệ;
  7. về việc bất kỳ khiếm khuyết và/hoặc lỗi trên Website này sẽ được sửa chữa ngay hoặc kịp thời;
  8. đối với bất kỳ nội dung, dịch vụ, sản phẩm, tài liệu hoặc thông tin nào bao gồm trong bất kỳ liên kết hoặc Website của bên thứ ba nào hoặc được cung cấp bởi Các Nhà Cung Cấp. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng những kỹ năng chuyên môn với sự cẩn trọng của chúng tôi trong việc thực hiện dịch vụ, chúng tôi không xác nhận, và không đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác, đầy đủ, phù hợp hoặc hiện hành, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào (bao gồm cả các lỗi sắp xếp và đánh máy), trở ngại (cho dù do sự hư hỏng, sửa chữa hoặc nâng cấp tạm thời và/hoặc cục bộ đối với Website hoặc lý do khác), không chính xác, nhầm lẫn hoặc thông tin sai lệch hoặc việc không thể chuyển thông tin. Điều này bao gồm tất cả thông tin trên Website hoặc các nền tảng khác của chúng tôi trong đó liên quan đến bất kỳ sự kiện, hoạt động, buổi chuyên đề hoặc bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào khác được niêm yết trên Website.
 3. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công Ty (hoặc nhân viên, đại lý, giám đốc hoặc cổ đông của chúng tôi) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung nào trên Website này, bao gồm (không giới hạn) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội Dung nào, hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc quý vị sử dụng Website này hoặc bất kỳ Nội Dung nào.
 4. Công Ty không nhận trách nhiệm cũng như không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, (dù trực tiếp hoặc gián tiếp), do bất kỳ nguyên nhân nào, là kết quả của hoặc phát sinh từ việc quý vị không thể sử dụng hoặc truy cập Website này và/hoặc bất kỳ Nội Dung nào.
 5. Xảy ra những thay đổi về điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường mà có thể dẫn đến những thay đổi trong một thời gian ngắn khiến thông tin được cung cấp không chính xác hoặc không hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì, bộ phận dịch vụ khách hàng có thể liên hệ để hỗ trợ bạn và giải đáp cho các thắc mắc của bạn.
 6. Website này không đưa ra bất cứ tuyên bố nào và không được giải thích là đưa ra bất cứ đề nghị hoặc gợi ý nào về mức độ chất lượng dịch vụ hoặc đánh giá xếp hạng về các Nhà Cung Cấp được liệt kê trên Website. Chúng tôi tuyên bố khước từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc trách nhiệm nào đối với chất lượng hay tình trạng của Nhà Cung Cấp hiện hữu được liệt kê trên Website (cung cấp các dịch vụ trải nghiệm và giải trí). Các Nhà Cung Cấp có thể được giới thiệu ở hình thức phân loại thứ hạng khác nhau dựa trên các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn các đánh giá, xếp hạng hoặc các yếu tố khác của họ. Sự xếp hạng đưa ra được tính dựa trên các thuật toán tự động có thể được cập nhật và thay đổi tùy từng thời điểm, theo quyết định chỉ của riêng của chúng tôi.
 7. Chúng tôi có quyền không chấp nhận bất kỳ Người Dùng hoặc việc đặt chỗ/đăng ký nào (hoặc trong một số trường hợp, hủy bỏ xác nhận việc đặt chỗ/đăng ký) theo quyết định của riêng chúng tôi vì bất kỳ nguyên nhân nào và không cần đưa ra lý do cho việc bác bỏ/từ chối/hủy bỏ. Những lý do để từ chối Người Dùng hoặc việc đặt chỗ/đăng ký hoặc hủy bỏ việc xác nhận đặt chỗ/đăng ký có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: vi phạm các Điều Khoản này, xử phạt về thương mại hay kinh tế của các cơ quan thẩm quyền toàn cầu hoặc quốc gia, cấm vận, các quy định cấm, gian lận hoặc trộm cắp (hoặc có dấu hiệu hay nghi ngờ gian lận hoặc trộm cắp), nghi ngờ về hoạt động tội phạm, việc đặt chỗ/đăng ký có dấu hiệu khả nghi, dịch vụ không có hoặc Nhà Cung Cấp không còn cung cấp, Người Dùng cung cấp thông tin không chính xác, thông tin sai hoặc thông tin nhầm lẫn, các vấn đề về trao đổi, thông tin, giao dịch điện tử thẻ tín dụng, hành vi không phù hợp, các mối đe dọa, xúc phạm, từ chối cung cấp thông tin, trở ngại thực tế, khó khăn hoặc trục trặc trong trao đổi thông tin, Lỗi Thực (được mô tả dưới đây), tiền sử có hành vi vi phạm những Điều Khoản này hoặc bị từ chối, hoặc có tên trong bất kỳ “danh sách đen” hay “danh sách bị theo dõi” của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. Trong trường hợp đặt chỗ/đăng ký bị Vibeji từ chối hoặc hủy bỏ và việc thanh toán đã được thực hiện, Vibeji sẽ hoàn trả số tiền (trong vòng 48 tiếng) đã được thanh toán mà không tính thêm khoản phí nào. Chúng tôi có thể xóa hoặc gỡ bỏ (“Bị Gỡ Bỏ”) tư cách thành viên của Người Dùng Website này bất cứ lúc nào, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Những Người Dùng Bị Gỡ Bỏ bị cấm việc cố gắng sử dụng Website với bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua Người Dùng khác (được mô tả dưới đây trong quy định về Cơ Chế Phòng Chống Gian Lận).
 8. Trong trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể hủy bỏ hoặc từ chối giao dịch đặt chỗ/đăng ký đối với các “Lỗi Thực”, mà không phụ thuộc vào nguồn gốc các sai sót. Để tránh sự nghi ngờ, Lỗi Thực là lỗi trên Website (ví dụ như trong điều khoản về giá cả) mà không có người bình thường nào cho là phù hợp hoặc có ý nghĩa trong kinh doanh. Số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả mà không tính thêm khoản phí nào khác trong trường hợp như vậy.

B. HỦY BỎ

 1. Bằng cách thực hiện việc đặt chỗ/đăng ký tham gia hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ qua Website, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các Nhà Cung Cấp liên quan, bao gồm các chính sách liên quan đến hủy bỏ và/hoặc vắng mặt, hoặc đối với các yêu cầu cụ thể mà bạn có thể đưa ra cho Nhà Cung Cấp. Vibeji không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện này mà đã có sự đồng ý giữa Nhà Cung Cấp và Người Dùng, hoặc dựa trên các yêu cầu cụ thể của Người Dùng, vì vậy xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của các Nhà Cung Cấp một cách cẩn thận.
 2. Liên quan đến sự hủy bỏ đặt chỗ/đăng ký của Người Dùng mà đã được hoàn thành, Vibeji có thể giữ lại hoặc lấy một phần của số tiền đã thanh toán để bồi hoàn những chi phí đã phát sinh liên quan đến việc huỷ bỏ.

C.NHỮNG YÊU CẦU ĐẶC BIỆT

 1. Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến việc đặt chỗ/đăng ký (ví dụ: Người Dùng nhạy cảm hoặc bị dị ứng từ nhẹ đến nặng đối với một số sản phẩm được sử dụng trong các sự kiện, buổi chuyên đề hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ của các Nhà Cung Cấp), Người Dùng có thể thêm các yêu cầu khi thực hiện đặt chỗ/đăng ký trên Website hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà Cung Cấp (nếu áp dụng). vibeji, trong khả năng hợp lý của mình, sẽ cố gắng hết sức để cung cấp và đề nghị các Nhà Cung Cấp lưu ý về các thông tin hoặc yêu cầu đặc biệt này. Các yêu cầu sẽ được phục vụ theo quyết định của Nhà Cung Cấp và vibeji, trên cơ sở sự có sẵn và các yếu tố khác.
 2. Trong trường hợp đổi lịch trình, kế hoạch cung cấp dịch vụ/sản phẩm của các Nhà Cung Cấp do người dùng yêu cầu, Vibeji bảo lưu quyền được hủy bất kỳ đặt chỗ/đăng ký mới nào được hình thành thông qua tiến trình thay đổi lịch trình, kế hoạch nếu phát hiện đặt chỗ/đăng ký ban đầu không còn hiệu lực.

D. LỜI KHUYÊN VỀ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

 1. Bằng cách hiển thị các thông về dịch vụ, sự kiện, buổi chuyên đề và các sản phẩm khác của các Nhà Cung Cấp (“Dịch Vụ/Sản Phẩm”), Vibeji không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng các Dịch Vụ/Sản Phẩm này là tốt hoặc không có rủi ro và Vibeji không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại hay tổn thất có thể xảy ra do việc sử dụng Dịch Vụ/Sản Phẩm đó.
 2. Chúng tôi luôn cố gắng thu thập các thông tin cần thiết nhằm đưa ra các hỗ trợ, hành động kịp thời nhằm phòng tránh các sự cố, hành vi tội phạm, trộm cướp, lừa đảo, hành vi vi phạm pháp luật khác hoặc các rủi ro khác. Tuy nhiên, Chúng Tôi tự nhận thấy Công Ty không có đầy đủ chuyên gia và được cấp phép để đánh giá, phát hiện tội phạm hoặc thông báo ngăn ngừa các rủi ro. Vì vậy, Chúng Tôi khuyến nghị bạn sẽ hoàn toàn có trách nhiệm về việc an toàn cá nhân, tình trạng bệnh, việc đáp ứng các điều kiện theo pháp luật (ví dụ: việc sử dụng rượu hoặc thuốc lá), tác động của hành vi phạm tội hoặc các rủi ro khác có thể phát sinh trước, sau và trong suốt quá trình sử dụng Dịch Vụ/Sản Phẩm của Người Dùng. Đồng thời, xin lưu ý rằng Vibeji không thể cũng như không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm phải thông báo cho bạn về mỗi hoặc tất cả những rủi ro có thể phát sinh.

E. XẾP HẠNG

 1. Những xếp hạng được hiển thị trên Website chỉ để cung cấp thông tin cho Người Dùng, và những xếp hạng hiện hữu đều dựa trên các thông tin do các bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như các nhà cung cấp, Người Dùng hoặc các Website đánh giá khác. Chúng tôi không xác minh các xếp hạng được đưa ra và do đó không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các xếp hạng hiện tại. Chúng tôi, tại đây, tuyên bố khước từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các xếp hạng hiển thị trên Website.

F. GIÁ CẢ VÀ KHUYẾN MÃI

 1. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể chào mức giá thấp hơn và/hoặc chương trình khuyến mãi. Vui lòng lưu ý rằng những mức giá thấp hơn và chương trình khuyến mãi như vậy liên quan đến các điều kiện và yêu cầu khác nhau, ví dụ, liên quan đến việc đặt chỗ/đăng ký và chính sách hoàn trả.

F. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

 1. Cho mục đích đăng ký, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ thư điện tử (e-mail) và số điện thoại di động của bạn khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và mới nhất và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bằng chứng nhận dạng liên quan mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý.
 2. Chỉ bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sẽ không cho phép bất kỳ bên nào khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, trừ khi được Vibeji cho phép.
 3. Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên nào khác.
 4. Bạn phải đảm bảo tính bảo mật của mật khẩu tài khoản và bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc danh tính của bạn do mật khẩu của bạn bị tiết lộ, (các) đơn hàng nhận được từ việc sử dụng trái phép đó vẫn được coi là đơn đặt hàng hợp lệ và chúng tôi sẽ xử lý các đơn đặt hàng đó. Bạn tuyên bố rằng Vibeji không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai tài khoản của bạn.
 5. Nếu bạn không còn quyền kiểm soát tài khoản của mình, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi (ví dụ: tài khoản của bạn bị hack theo bất kỳ hình thức nào hoặc điện thoại của bạn bị đánh cắp) để chúng tôi có thể tạm thời chặn và/hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn đúng cách. Xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản của bạn và có thể chịu trách nhiệm về tài khoản của bạn ngay cả khi tài khoản của bạn bị người khác sử dụng sai.
 6. vibeji có toàn quyền tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Người dùng theo quyết định của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào và không cần đưa ra bất kỳ lý do cho việc chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản Người dùng. Các lý do để chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Người dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  1. vi phạm các Điều khoản này,
  2. bị cấm theo quy định,
  3. gian lận hoặc trộm cắp (hoặc có dấu hiệu hoặc có nghi ngờ gian lận, trộm cắp),
  4. có nghi ngờ hoạt động tội phạm,
  5. có dấu hiệu đặt hàng đáng ngờ,
  6. Người dùng cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc gây hiểu nhầm,
  7. có hành vi không phù hợp, đe dọa hoặc lăng mạ,
  8. từ chối cung cấp thông tin,
  9. do trở ngại thực tế,
  10. khó khăn hoặc sự cố trong kết nối, hoặc
  11. Người dùng được liệt kê trên bất kỳ danh sách đen nào của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

H. CHI TIẾT VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN

 1. Các khoản thanh toán được thực hiện theo số tiền và loại tiền tệ như đã nêu mà không có phí bảo lãnh ngân hàng hoặc bất kỳ khoản phí nào khác do Vibeji thu.
 2. vibeji không trực tiếp cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc hỗ trợ thanh toán trên Website mà sẽ sử dụng ứng dụng, nền tảng, công cụ thanh toán hoặc giải pháp khác của bên thứ ba đã đạt các tiêu chuẩn và xếp hạng cần thiết để cung ứng dịch vụ thanh toán (“Bên Cung Ứng Dịch Vụ Thanh Toán”). Người Dùng, thông qua việc sử dụng các công cụ hoặc giải pháp thanh toán trên Website, đồng ý với việc giao kết và ràng buộc trách nhiệm với Bên Cung Ứng Dịch Vụ Thanh Toán. Vibeji sẽ, bằng mọi biện pháp và cách thức trong phạm vi cần thiết và hợp lý, thực hiện việc kiểm tra, thẩm định chất lượng dịch vụ và tính an toàn của Bên Cung Ứng Dịch Vụ Thanh Toán cũng như hỗ trợ Người Dùng làm việc với Bên Cung Ứng Dịch Vụ Thanh Toán liên quan đến bất kỳ sự cố, lỗi kỹ thuật hoặc tranh chấp nào. Tuy nhiên, Vibeji theo đây bảo lưu quyền miễn trừ bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ sự cố, lỗi kỹ thuật, tranh chấp hoặc trách nhiệm nào khác giữa Bên Cung Ứng Dịch Vụ Thanh Toán và Người Dùng.
 3. vibeji không thu thuế hoặc lệ phí. Việc áp bất kỳ khoản thuế hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thuế nào sẽ do Người Dùng và/hoặc các Nhà Cung Cấp chịu theo quy định pháp luật.
 4. Phương thức thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn gồm chuyển khoản qua ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng, qua thẻ tín dụng và tiền mặt. Đối với các thanh toán bằng chuyển khoản thông qua ví điện tử, bạn phải cung cấp biên nhận chuyển khoản làm bằng chứng thanh toán cho việc đăng ký/đặt chỗ được liệt kê trong email xác nhận của Vibeji hoặc thông báo xác nhận dưới hình thức khác của vibeji. Bạn phải tuân thủ quy trình nêu trong email xác nhận/thông báo xác nhận dưới hình thức khác của chúng tôi.
 5. Đối với phương thức thanh toán khác như thẻ tín dụng, bạn phải tuân thủ quy trình theo quy định của Vibeji và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có liên quan.
 6. Sau khi bạn thực hiện thanh toán đầy đủ, Vibeji sẽ đưa ra lệnh đặt chỗ/đăng ký và cấp một mã số đặt chỗ/đăng ký, kèm theo các thông tin:

  1. Mã Đặt Chỗ;
  2. Tên Khách Hàng;
  3. Số Đặt Chỗ/Đăng Ký; và
  4. Thông Tin Đặt Chỗ; và

I. THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG & GIAN LẬN

 1. Đối với việc thanh toán cho đặt chỗ/đăng ký thông qua Website này, thẻ tín dụng của bạn sẽ được Vibeji lập biên nhận thanh toán cho giá đầy đủ tại thời điểm đặt chỗ/đăng ký và xác nhận đặt chỗ/đăng ký (bất kỳ sự hoàn trả nào có thể được đưa ra đều sẽ phụ thuộc vào các điều kiện của việc đặt chỗ/đăng ký hiện hữu). Bạn bắt buộc phải kiểm tra các thông tin đặt chỗ/đăng ký kỹ lưỡng trước mỗi lần bạn thực hiện giao dịch. Vibeji sẽ xử lý bất kỳ sự hoàn trả nào, nếu có, trong một thời hạn hợp lý. Đối với một số đặt chỗ, Vibeji có thể không tính phí trên thẻ tín dụng của bạn và yêu cầu thanh toán trực tiếp cho các Nhà Cung Cấp có liên quan. Để bảo vệ và mã hóa các thông tin thẻ tín dụng của bạn khi các thông tin đó được chuyển cho chúng tôi, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa như Transport Layer Security (“TLS”) hoặc Secure Sockets Layer (“SSL”) cho các dịch vụ của chúng tôi.
 2. Trong trường hợp bị gian lận thẻ tín dụng hoặc người khác sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, bạn có trách nhiệm liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ của mình ngay lập tức ngay khi nhận biết về hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng này. Trong trường hợp này, Vibeji khước từ trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp gian lận thẻ tín dụng hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn do người khác gây ra, bất kể trong trường hợp gian lận hoặc việc sử dụng trái phép này được tiến hành thông qua các dịch vụ của vibeji. Vibeji không có nghĩa vụ bồi thường hoặc hoàn trả khoản tiền thanh toán được xem như là kết quả của việc gian lận này. Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận bù đắp cho bạn dưới một hình thức khác như là cách thể hiện thiện chí của chúng tôi. Bạn chỉ có thể yêu cầu bồi thường khi việc đặt chỗ/đăng ký được thực hiện thông qua máy chủ bảo mật của chúng tôi và việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn là hậu quả từ sự vắng mặt hoặc lơ là của chúng tôi và không có lỗi nào do bạn gây ra khi sử dụng máy chủ bảo mật. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với gian lận hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn trong trường hợp gian lận được thực hiện thông qua các ứng dụng hoặc máy chủ không phải của chúng tôi hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn là hậu quả từ sự lơ đễnh và lỗi của chính bạn. Trong trường hợp bạn nghi ngờ bất kỳ đặt chỗ/đăng ký trái phép hoặc hành vi gian lận nào được thực hiện trên vibeji, bạn phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ngay lập tức.
 3. Để thực hiện việc đặt chỗ, yêu cầu bạn phải trên mười sáu (16) tuổi và có đầy đủ năng lực pháp luật để thực hiện giao dịch (hoặc có sự ủy quyền từ người giám hộ hợp pháp của bạn). Bạn phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn sở hữu, được phát hành mang tên bạn, và chắc chắn rằng có đủ tiền để chi trả các khoản phí giao dịch. Bạn chịu trách nhiệm tài chính cho tất cả các giao dịch được thực hiện trên danh nghĩa của bạn hoặc trên tài khoản của bạn.
 4. Bạn phải đảm bảo rằng các chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thật, thích hợp và chính xác. Vibeji bảo lưu quyền không chấp nhận một số thẻ tín dụng. Vibeji có thể bổ sung hoặc loại bỏ các phương thức thanh toán khác theo quyết định của chúng tôi.
 5. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp hoặc xác minh thêm thông tin để phê duyệt hiệu lực và xác nhận đặt chỗ, như được mô tả chi tiết hơn trên Website. Việc đặt chỗ/đăng ký không được xác nhận cho đến khi bạn đã nhận được email xác nhận cùng với vé điện tử hoặc biên lai, và có khả năng là Nhà Cung Cấp có thể thực hiện các cơ chế kiểm tra gian lận trong quá trình đặt chỗ. Nếu có sự gian lận xảy ra hoặc được xác định xảy ra thì đặt chỗ/đăng ký sẽ không còn tồn tại hoặc tự động trở nên vô hiệu. Vibeji sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu bạn chọn cách không cấp thêm thông tin, việc đặt trước sẽ không được hoàn thành và sẽ trở nên vô hiệu.

J. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Công Ty bảo lưu mọi quyền sửa đổi Nội Dung, các tính năng và chức năng của Website này, tắt Website này và từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Website này đối với bất kỳ cá nhân cụ thể nào, hoặc chặn quyền truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể vào Website này, vào bất kỳ thời điểm nào và không có bất kỳ thông báo trước nào, mà không cần bất kỳ lý do nào.
 2. Tên, hình ảnh và logo (“Các Nhãn Hiệu”) định dạng Công Ty hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba phụ thuộc vào bản quyền, quyền đối với thiết kế và nhãn hiệu tương ứng của Công ty và/hoặc các bên thứ ba, và tất cả các quyền đối với Các Nhãn Hiệu được bảo lưu cụ thể bởi Công Ty hoặc các bên thứ ba liên quan. Quý vị không có quyền hoặc không được cấp phép để tải xuống, sao chép hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn Hiệu nào hoặc tên của Công Ty cho dù sử dụng dưới dạng liên kết đến bất kỳ Website nào hoặc bằng cách khác, trừ khi có sự chấp thuận trước của Công Ty hoặc các bên thứ ba liên quan.
 3. Website này có thể chứa các liên kết đến các Website và các tài nguyên trực tuyến khác không phải do Công Ty duy trì hoặc vận hành. Quý vị sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro khi sử dụng các Website và tài nguyên của bên thứ ba như vậy. Công Ty không chịu trách nhiệm và không xác nhận tính khả dụng hoặc nội dung của các Website hoặc tài nguyên của bên thứ ba đó và không cấu thành hoặc ngụ ý bất kỳ sự tài trợ, khuyến nghị hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác giữa Công Ty và bên thứ ba đó. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào (bao gồm bất kỳ vi-rút máy tính, chương trình độc hại được ngụy trang, sâu máy tính hoặc các phần mềm hoặc quy trình tương tự nào), phát sinh từ các nội dung được cung cấp trên các Website hoặc tài nguyên của bên thứ ba đó.
 4. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được gửi cho Công Ty thông qua Website này hoặc bằng cách khác sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật.
 5. Nếu quý vị cung cấp hoặc đã cung cấp bất kỳ thông tin nào (bao gồm dữ liệu cá nhân) liên quan đến cá nhân khác, quý vị cam đoan và bảo đảm rằng với Công Ty về việc quý vị đã nhận được sự đồng ý của cá nhân đó đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của cá nhân đó như được quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật.
 6. Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, Công Ty theo đây loại trừ hoàn toàn tất cả các điều kiện, bảo hành và các điều khoản khác có thể được pháp luật quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng này.
 7. Không ảnh hưởng đến bất kỳ giới hạn trách nhiệm nào khác do Công Ty quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng này, mỗi Công Ty, và tất cả các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác và người lao động của Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ người dùng nào của Website này, đối với bất kỳ khoản bồi thường trực tiếp, gián tiếp, do bị trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hệ quả nào, tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý do bất kỳ nguyên nhân hành động hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, thiệt hại do mất mát hoặc sử dụng dữ liệu, mất cơ hội, mất thiện chí, mất lợi nhuận (cho dù, nhưng không giới hạn, doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến) hoặc tổn thất cho các bên thứ ba, phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách thức nào liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên Website này, cho dù dựa trên cơ sở hợp đồng, ngoài hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng hoặc bằng cách khác, ngay cả khi Công Ty hoặc đại lý hoặc người lao động của Công Ty đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại hoặc tổn thất đó.
 8. Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong Các Điều Khoản Sử Dụng này, quý vị theo đây cam kết bồi hoàn và bảo đảm mỗi bên trong vibeji, và tất cả các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác và người lao động của Vibeji được bồi hoàn vào bất kỳ thời điểm nào từ và chống lại tất cả các hành động, quy trình tố tụng, phí tổn, khiếu nại, chi phí (bao gồm tất cả chi phí luật sư trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ), yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất (dù trực tiếp, gián tiếp hoặc do hệ quả) và thiệt hại (dù là thiệt hại ngoài hợp đồng, thiệt hại trong hợp đồng hoặc thiệt hại khác) phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các khiếu nại của bên thứ ba, các hình phạt và khiếu nại về hành vi bôi nhọ của cơ quan quản lý, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tử vong, thương tích cơ thể, sử dụng máy tính không phù hợp, truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp vào máy tính (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hành vi tấn công máy tính), thiệt hại tài sản hoặc tổn thất về tiền mà các bên nêu trên có thể phải chịu, gánh chịu hoặc phải thanh toán phát sinh từ, hoặc liên quan đến, hoặc theo việc quý vị truy cập vào và/hoặc sử dụng Website này, cho dù việc truy cập hoặc sử dụng đó có được phép hay không hoặc do bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của các bên nêu trên, việc quý vị vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này, vi phạm bất kỳ quyền nào của cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc việc quý vị vi phạm bất kỳ yêu cầu, nghĩa vụ theo luật nào hoặc các quy định pháp luật.
 9. Bằng việc truy cập Website này, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không:

  1. sử dụng Website này theo bất kỳ cách thức nào mang tính bất hợp pháp, trái luật, lừa đảo, đe dọa, quấy rối, thô tục, khiêu dâm, lạm dụng hoặc gây hại, hoặc bằng cách khách mang tính phản cảm, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động nào như vậy;
  2. sử dụng Website này để bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc bằng cách khác vi phạm các quyền của các cá nhân khác hoặc Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền riêng tư hoặc quyền công khai của các cá nhân khác ;
  3. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đưa ra tuyên bố không chính xác hoặc bằng cách khác xuyên tạc mối liên kết của quý vị với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến Website này hoặc trình bày hoặc ngụ ý về việc Vibeji ủng hộ bất kỳ tuyên bố nào quý vị đưa ra;
  4. can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của Website này hoặc các máy chủ hoặc mạng được sử dụng để duy trì Website này hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định nào của các mạng đó;
  5. truyền tải hoặc bằng cách khác phát tán bất kỳ virus, sâu máy tính hoặc mã máy tính nào khác có hại hoặc xâm phạm hoặc dự tính làm thiệt hại hoạt động của hoặc giám sát việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào liên quan đến Website này;
  6. xóa bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác khỏi Website này;
  7. sử dụng bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên Website này để vận động hoặc thu hút bất kỳ cá nhân nào hoặc xúi giục bất kỳ cá nhân nào từ bỏ quan hệ lao động với, đầu tư, tìm kiếm nguồn tài trợ từ hoặc bất kỳ mối quan hệ thương mại nào khác với Vibeji hoặc Website này; hoặc
  8. chèn đường dẫn liên kết đến Website này hoặc bất kỳ phần nào của Website này hoặc “sao chụp” bất kỳ Nội Dung nào trên bất kỳ máy chủ hoặc Website nào khác.
 10. Cho dù có có bất kỳ nội dung nào trên Website này, việc quý vị đủ điều kiện nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Website này phụ thuộc vào sự chấp thuận của vibeji.
 11. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc một phần của điều khoản đó bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được theo bất kỳ quy định pháp luật nào mà điều khoản đó phụ thuộc vào, điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó sẽ bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được chỉ trong phạm vi quy định pháp luật đó.
 12. Cá nhân không phải là một bên tham gia bất kỳ giao dịch nào giữa quý vị và Vibeji không có quyền theo Các Điều Khoản Sử Dụng này.
 13. Các Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và quý vị phụ thuộc không hủy ngang vào thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam trong việc giải quyết hoặc xử lý bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng này. Liên quan đến việc giải quyết tranh chấp nêu trên, quý vị từ bỏ không hủy ngang, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, bất kỳ sự phản đối nào đối với Vibeji vào thời điểm này hoặc trong tương lai về địa điểm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào như vậy tại bất kỳ tòa án nào hoặc việc bất kỳ tranh chấp nào như vậy tại bất kỳ tòa án nào như vậy đã được giải quyết tại một tòa án không phù hợp.
 14. Website này sẽ không được hiển thị, truyền tải lại, phân phối lại, tiết lộ hoặc sao chép, hoặc dựa vào, toàn bộ hoặc một phần, bởi bất kỳ cá nhân nào vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước của Công ty.
 15. Website này và Nội dung của Website chỉ bao gồm các thông tin chung và không cấu thành, và sẽ không được xem là cấu thành, chào bán, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị về việc mua hoặc bán/cung cấp bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào. Website này không được xem là trang tư vấn về chuyên ngành về bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào được được đề cập, hiển thị hay đưa thông tin trên Website này.

K. GIỚI THIỆU VỀ Vibeji – HỎI & ĐÁP

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng tham khảo mục Hỏi & Đáp.

L. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin khác liên quan đến việc sử dụng Website của Vibeji cũng như cần xử lý bất kỳ sự cố, lỗi kỹ thuật hoặc tranh chấp nào khác, xin vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin như sau:

 • Email: hello@vibeji.com
 • Số điện thoại: (+84) 033 540 6003
 • Địa chỉ: Vibeji Culture Hub số 473B Cách Mạng Tháng 8, Phuờng 13, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam