Adele Đoan

Headhunter, blogger, career orientation specialist

Thêm chút về Adele Đoan

Adele Doan là Recruitment Leader, Business Leader tại One Arrow Consulting, là một professional headhunter từng làm việc tại Navigos Search - agency lớn nhất tại thị trường Việt Nam về headhunting. Adele cũng là blogger viết về chủ đề nghề nghiệp, tuyển dụng và phát triển bản thân. Mong muốn của Adele là mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mọi người và đó là ý nghĩa cuộc sống của mình.

Bạn có thể tham khảo profile của Adele tại đây:

Linkedin: https://linkedin.com/in/adeledoan
Facebook: https://www.facebook.com/adeledoan.hd
Fanpage: https://www.facebook.com/adeledoan.blog
Website: https://adeledoan.com

- Đồng tác giả “Người trong muôn nghề”
- Instructor tại “Landing your dream job”
- Tư vấn nghề nghiệp/Career Consulor

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình học hỏi với tôi?

Xem lớp kế tiếp

Ngoài ra
Đây là danh sách những nhân vật thú vị khác đã có mặt để dẫn dắt trên Baola

Tri Lecao
CEO @ Vibeji, product guy, podcaster
Cao Cường Lê
Head of sport science @ PVF Football Academy
Thư Vũ
Sustainable fashion advocate, founder of Coco Dressing Room
Dr. Chi Nguyễn
Blogger & podcaster @ The Present Writer, assistant professor
Petey Majik Nguyễn
Magician, actor, performer, #PartyNeverStops
Ngân Trần
Speaker, leadership coach, co-founder of VNGL
Trân H. Lê
Product manager @ Google, founder @ Xao Y Tuong
Sullivan Nguyễn
Founder at S'more Saigon, cafe connoisseur
Trâm Anh (Alice)
Sport nutritionist @ PVF, food scientist
Dũng Lê
CEO @ Pho Hien FC, writer, AFC football specialist
Đức Bùi
Art & creative director @ FPDB Creative
Tùng Phạm
Youtuber, Sony Alpha Creator, tech reviewer
Hân Trần
Barista champion, manager at Bosgaurus Coffee Roasters
Mina Chung
The New Savvy Ambassador, financial trainer for women