Adele Đoan

Headhunter, blogger

Thêm chút về Adele Đoan

Adele là Freelance headhunter, từng làm việc tại Navigos Search - agency lớn nhất tại thị trường Việt Nam về headhunting. Adele cũng là blogger viết về chủ đề nghề nghiệp, tuyển dụng và phát triển bản thân. Mong muốn của Adele là mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mọi người và đó là ý nghĩa cuộc sống của mình.

- Đồng tác giả “Người trong muôn nghề”
- Instructor tại “Landing your dream job”
- Tư vấn nghề nghiệp/Career Consulor

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình học hỏi với tôi?

Xem lớp kế tiếp

Ngoài ra
Đây là danh sách những nhân vật thú vị khác đã có mặt để dẫn dắt trên Baola

Thư Vũ
Founder, fashion stylist
Dr. Chi Nguyễn
Blogger, educator, podcaster
Adele Đoan
Headhunter, blogger
Petey Majik Nguyen
Magician, actor, host
A Flying Andrew
Film-maker, youtuber, founder
Ngân Trần
Speaker, leadership coach
Trân H. Lê
Product manager @ Google
Sullivan Nguyễn
Founder, cafe connoisseur
Trâm Anh (Alice)
Sport nutritionist @ PVF
Dũng Lê
CEO, writer, football specialist